7772-76-1

Name:
AMMONIUM PHOSPHATE, MONOBASIC
Cas No.:
7772-76-1 
Formula:
NH4H2PO4  
Synonyms:

.alpha.-D-Glucopyranoside, methyl 2-deoxy-2-(phenylmethoxy)carbonylamino-, 3,4,6-triacetate;AMMONIUM PHOSPHATE, MONOBASIC; 

1976-28-9

Name:
Aluminum nicotinate
Cas No.:
1976-28-9 
Formula:
C18H12AlN3O6  
Synonyms:

Aluminum nicotinate;aluminium trinicotinate;