2600-69-3

Name:
1-[ethoxy(ethylsulfanylmethylsulfanyl)phosphoryl]oxyethane
Cas No.:
2600-69-3 
Formula:
C7H17O3PS2  
Synonyms:

BRN 1708515; Diethyl S-eththiomethyl thiophosphate;Phorate oxygen analog;1-[ethoxy(ethylsulfanylmethylsulfanyl)phosphoryl]oxyethane; O,O-Diethyl S-eththiomethyl phosphorothioate; 

2588-06-9

Name:
1-[ethoxy(ethylsulfonylmethylsulfanyl)phosphoryl]oxyethane
Cas No.:
2588-06-9 
Formula:
C7H17O5PS2  
Synonyms:

1-[ethoxy(ethylsulfonylmethylsulfanyl)phosphoryl]oxyethane; O,O-Diethyl S-ethsulfonylmethyl phosphorothioate;PO-Phorate sulfone; Phorate oxon sulfone;