1981-58-4

Name:
sodium
Cas No.:
1981-58-4 
Formula:
C12H13N4NaO2S  
Synonyms:

Sodium sulfamethazine;Sulfadimidine sodium; Sodium sulfamezathine; Sodium sulfamethamide;(4-aminophenyl)sulfonyl-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)azanide; Sodium sulfamethiazine;sodium; Sodium sulfametazine; 

53081-02-0

Name:
Silver sulfamethazine
Cas No.:
53081-02-0 
Formula:
C17H21O3PS  
Synonyms:

AC1O563V;S-(1-Methylethyl) O,O-bis(4-methylphenyl) phosphorothioate;1-methyl-4-[(4-methylphenoxy)-propan-2-ylsulfanylphosphoryl]oxybenzene;Phosphorothioic acid, S-(1-methylethyl) O,O-bis(4-methylphenyl) ester;53066-69-6