Haiqiang Chemicals Co., Ltd

You are here: Home

Contact us

  • Company Name: Haiqiang Chemicals Co., Ltd
  • Street: No.407 Tianyuange, No.218 Daomao Xiang, Hangzhou City, Zhejiang Province, China.
  • City: Hangzhou
  • Province/state: Zhejiang
  • Country/region: China
  • Tel: +86-571-86465881
  • Fax: +86-571-86414728
  • Email:
Basic Information
Company Name: Haiqiang Chemicals Co., Ltd
Business Type: Manufacturers

Factory Information

Factory Location: No.407 Tianyuange, No.218 Daomao Xiang, Hangzhou City, Zhejiang Province, China.,, Hangzhou, Zhejiang, China